Bänkar

Framtidens parkbänkar produceras av oss.

Vi producerar bänkar skapade urbana rummen. Formgivna av Sveriges främsta formgivare och arkitekter. Kvalitet, estetik och hållbar design. Produkter att njuta av över tid.

Hållbar produktion

Vi vet vilka krav som ställs för offentlig miljö.

Helheten sitter i detaljerna och vi levererar hög kvalitet i alla led.

I ur och skur

Väderskydd för alla klimat

Vi producerar också busskurer, väderskyddade picknickbänkar och cykelställ.